Publications

Preprint

Shiqi Yang, Zhi Zhong, Mengjie Zhao, Shusuke Takahashi, Masato Ishii, Takashi Shibuya, Yuki Mitsufuji

preprint [arxiv][demo]

Senmao Li, Taihang Hu, Fahad Shahbaz Khan, Linxuan Li, Shiqi Yang, Yaxing Wang, Ming-Ming Cheng, Jian Yang

preprint [project][arxiv][code]

Kangneng Zhou, Daiheng Gao, Xuan Wang, Jie Zhang, Peng Zhang, Xusen Sun, Longhao Zhang, Shiqi Yang, Bang Zhang, Liefeng Bo, Yaxing Wang

preprint [arxiv]

Shiqi Yang, Yaxing Wang, Kai Wang, Shangling Jui, Joost van de Weijer

preprint [project][arXiv][code

Shiqi Yang, Atsushi Hashimoto, Yoshitaka Ushiku

preprint [arXiv]

International Conference

Kai Wang, Fei Yang, Shiqi Yang, Muhammad Atif Butt, Joost van de Weijer 

Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2023 [paper][arxiv][code]

Kai Wang, Chenshen Wu, Andrew D. Bagdanov, Xialei Liu, Shiqi Yang, Shangling Jui, Joost van de Weijer

British Machine Vision Conference (BMVC) 2022 [arxiv][code]

Shiqi Yang, Yaxing Wang, Kai Wang, Shangling Jui, Joost van de Weijer

Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2022 Spotlight [project][paper][arXiv][code

Shiqi Yang, Yaxing Wang, Joost van de Weijer, Luis Herranz, Shangling Jui 

Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2021 [project][paper][arXiv][code]

Shiqi Yang, Yaxing Wang, Joost van de Weijer, Luis Herranz, Shangling Jui 

International Conference on Computer Vision (ICCV) 2021 [project][paper][arXiv][code][video]

Shiqi Yang, Gang Peng

Asian Conference on Computer Vision (ACCV) 2018 [paper][arXiv]

Shiqi Yang, Gang Peng

Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM) 2018 [paper][arXiv]

Journal

Shiqi Yang, Yaxing Wang, Joost van de Weijer, Luis Herranz, Shangling Jui, Jian Yang

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2023 [paper][arxiv]

Shiqi Yang, Yaxing Wang, Luis Herranz, Shangling Jui, Joost van de Weijer

Computer Vision and Image Understanding (CVIU), 2023 [paper][arxiv][code]

Shiqi Yang, Kai Wang, Luis Herranz, Joost van de Weijer 

IEEE Signal Processing Letters, 2021 [paper][arXiv]