Shiqi Yang

Ph.D.

albert.yang147@gmail.com

Tokyo, Japan

Research Scientist

affiliated with Sony Creative AI lab, Tokyo since 2023.10

#Audio-Visual Generation #Multi-Modal Learning #Transfer Learning

I was a Ph.D. student in Learning and Machine Perception (LAMP) team (2019.10 ~ 2023.7), advised by Dr. Joost van de Weijer in Computer Vision Center, Autonomous University of Barcelona, Spain

CV (updated Jul. 2024)

Research Summary/Demo

News

Full Publications

Preprint

Shiqi Yang, Zhi Zhong, Mengjie Zhao, Shusuke Takahashi, Masato Ishii, Takashi Shibuya, Yuki Mitsufuji

preprint, 2024 [arxiv][demo]

Senmao Li, Taihang Hu, Fahad Shahbaz Khan, Linxuan Li, Shiqi Yang, Yaxing Wang, Ming-Ming Cheng, Jian Yang

preprint, 2023 [project][arxiv][code]

Kangneng Zhou, Daiheng Gao, Xuan Wang, Jie Zhang, Peng Zhang, Xusen Sun, Longhao Zhang, Shiqi Yang, Bang Zhang, Liefeng Bo, Yaxing Wang

preprint, 2023 [arxiv]

Shiqi Yang, Atsushi Hashimoto, Yoshitaka Ushiku

preprint, 2023 [arXiv]

Shiqi Yang, Yaxing Wang, Kai Wang, Shangling Jui, Joost van de Weijer

preprint, 2022 [project][arXiv][code

International Conference

Marco Comunità, Zhi Zhong, Akira Takahashi, Shiqi Yang, Mengjie Zhao, Koichi Saito, Yukara Ikemiya, Takashi Shibuya, Shusuke Takahashi, Yuki Mitsufuji

International Society for Music Information Retrieval (ISMIR) 2024 [arxiv]

Kai Wang, Fei Yang, Shiqi Yang, Muhammad Atif Butt, Joost van de Weijer 

Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2023 [paper][arxiv][code]

Kai Wang, Chenshen Wu, Andrew D. Bagdanov, Xialei Liu, Shiqi Yang, Shangling Jui, Joost van de Weijer

British Machine Vision Conference (BMVC) 2022 [arxiv][code]

Shiqi Yang, Yaxing Wang, Kai Wang, Shangling Jui, Joost van de Weijer

Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2022 Spotlight [project][paper][arXiv][code

Shiqi Yang, Yaxing Wang, Joost van de Weijer, Luis Herranz, Shangling Jui 

Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2021 [project][paper][arXiv][code]

Shiqi Yang, Yaxing Wang, Joost van de Weijer, Luis Herranz, Shangling Jui 

International Conference on Computer Vision (ICCV) 2021 [project][paper][arXiv][code][video]

Shiqi Yang, Gang Peng

Asian Conference on Computer Vision (ACCV) 2018 [paper][arXiv]

Shiqi Yang, Gang Peng

Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM) 2018 [paper][arXiv]

Journal

Shiqi Yang, Yaxing Wang, Joost van de Weijer, Luis Herranz, Shangling Jui, Jian Yang

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2023 [paper][arxiv]

Shiqi Yang, Yaxing Wang, Luis Herranz, Shangling Jui, Joost van de Weijer

Computer Vision and Image Understanding (CVIU), 2023 [paper][arxiv][code]

Shiqi Yang, Kai Wang, Luis Herranz, Joost van de Weijer 

IEEE Signal Processing Letters, 2021 [paper][arXiv] 

Invited Talks, Awards and Activities


Academic Service

Organizer: ECCV 2024 Audio-Visual Generation and Learning workshop

Conference Reviewer: ICLR; ICCV; NeurIPS; ECCV; ICML; CVPR; WACV

Journal Reviewer: IEEE TKDE, TPAMI, TAI, IJCV